E-Books

Prince without Princess

Free WordPress PopUp Plugin

Sign Up for my Business Newsletter and WIN a FREE 30 minutes Coaching session

Drawing EVERY MONTH!

Prince Without Princess

© Free Photo: unsplash-logoCason Asher

Prince Without Princess, a Love Story.

Progolue

I always have written short stories. With writing, I started, as many young girls, in my diary.
Later I wrote for a nephew. That was in the time I was very active in the Pixel community (at the end of the 1990’s and the beginning of the new era), so I also drew pictures to go on with these short stories.

To demonstrate what I wrote in the past, further below an example. Without a doubt, Prince Without Princess is one of my favourite stories.

Later when I worked as a tourist representative on Malta & Fuerteventura I wrote love stories for my colleagues.
You know, like the Harlequin love stories. And Prince without Princess is one of these stories I have written.

And they must have liked them as they were always asking when I would email them the next chapter.
Recently I found most of the chapters from those stories again and I decided to translate them in English and offer for download.
I hope to add a new chapter every other week. So 2 chapters per month.

Want to be updated when there is a new chapter/download online, please join my mailing list.
Prince without Princess is a story from a normal length. There will be also shorter romantic stories. But not Prince without Princess 🙂

Prince Without Princess

There will be an .epub, a .pdf file & .azw3 file (Kindle) for download. Or you can read the chapters on my blog.
I hope you enjoy the readings!

Download Prince without Princess (Prologue) .Epub

Download Prince without Princess (Prologue) .Pdf

Download Prince without Princess (Prologue) .Azw3

Up to the present time, also, I am an Amazon writer.

You can find my writers page HERE.

With this in mind, please visit above site. In particular because I will add my other books too!

Prologue, Prince without Princess, English language

He sighed.
This was the umpteenth time he had missed their weekly appointment. An appointment that they had already for a long time. Even before they were married.
How busy he was, his intention was that this afternoon would be for them. One afternoon a week to do something together so they would not forget how important they were to each other.

He knew she would be disappointed. Sad. He was too. But it just did not work out. His work was too important. Especially now his father, the king of Caruzale (a very small, very unknown kingdom in the Eastern part of Europe) was on vacation with his mother. On their well deserved 2nd honeymoon. Their first holiday since his father had taken over the throne of his father 30 years ago. He could not, and would not disturb his parents during their first weeks together for years.

Of course, his brothers and sisters helped him. But he kept the idea that it was less important to them than to him. And he was not even the crown prince! He felt this way. Rachid, his brother, the crown prince, was a much “lighter” personality than he was. Always saw the good in man, also in their enemies. Even though they did not have that much! But he, he had already, for a long time now, the idea that their kingship was being undermined. Too many, more or less small things, happened that could be due to chance.

The accident in which his mother had fallen from her horse. The brakes not working of the car of one of his sisters. A flower pot that had fallen from a border, from 10 high, when he had just walked past it.

No, he had the idea that someone was out of the downfall of their kingdom. And therefore, in order to prevent this, he had to figure out as much as possible before his parent was back. That’s why (he told himself) he did not have time to go to the appointment with his wife. How painful this was for both of them.

~*~*~*~*~*~*~*
She sighed.
How many times was it now that he did not show up? She had lost count. Her husband, her lover, her best friend. They had promised each other, to keep this appointment. No matter how busy they were, especially he. To have always one afternoon a week for each other. Keep this afternoon off. Make time for this important being together. To make a ride on their horses. A picnic on one of the beautiful beaches of Caruzale or just a walk in the gardens. She was angry, sad, disappointed. All at once…

She knew he was busy. But this way it couldn’t continue.
She could not remember when they had seen and spoken to each other without guards. Usually, he came home so late that she was already asleep. And because he did not want to wake her, he went to the spare room for a short period of rest. Or fell asleep on one of the couches. So she woke up alone again.

She’d said many times that she did not mind if he woke her up, that he came to lie next to her, but he did not want this because it was often deep in the night. And he felt that she needed her rest. That at least one of them got enough rest. What he did not know, of course, was that she usually cried herself to sleep. To finally fall asleep exhausted …

She knew he was worried about all the accidents that had happened recently. He did not think it was a coincidence, he suspected that someone was out of the downfall of the kingdom. Earlier, until a few months ago, he had talked to her about this. On their weekly appointment. Or in bed in the evening after heart-warming love-making. That was never a problem between us, she thought. But now she could not even remember when they had been in each other’s arms for the last time.

No, it did not work any more, not this way.
Tonight she would take her belongings and go back to where she had come from a long time ago. She was educated very well and probably would be able to find a good job as a CSI.

Before she met him, she had been one of the most renowned people in the world in her profession. She had met him on one of her many trips for her work. When she was asked to investigate the accident and then the death of one of his best friends. And the adjutant of his father, the king …
But now, now she first would take her belongings.

Proloog, Prins zonder Prinses, Nederlandstalig

Hij zuchtte.
Dit was al de zoveelste keer dat hij hun wekelijkse afspraak had gemist. Een afspraak die ze al lang voor hun trouwen hadden gemaakt.
Hoe druk hij het ook had, deze middag zou voor hun zijn. Eén middag per week om samen iets te doen, zodat ze niet zouden vergeten hoe belangrijk ze voor elkaar waren.

Hij wist dat ze teleurgesteld zou zijn. Verdrietig. Dat was hij ook. Maar het lukte gewoon niet. Zijn werk was te belangrijk. Helemaal nu zijn vader, de koning van Caruzale (een heel klein, heel onbekend koninkrijk in Oost Europa), met zijn moeder op hun, wel verdiende, 2e huwelijksreis was. Hun eerste vakantie sinds zijn vader 30 jaar geleden de troon van zíjn vader had overgenomen. Hij kón én wílde zijn ouders niet storen bij hun eerste weken samen sinds jaren.

Natuurlijk hielpen zijn broers en zussen hem. Maar hij bleeft het idee houden dat het voor hun minder belangrijk was dan voor hem. En hij was niet eens de kroonprins! Al hij voelde dit wel zo. Rachid, zijn broer, de kroonprins, was een veel luchtiger persoon dan hij was. Zag altijd het goede in de mens, ook in hun vijanden. Al hadden ze die gelukkig niet veel! Maar hij, hij had al langer het idee dat hun koningschap werd ondermijnd. Er waren teveel, meer of minder kleine, dingen gebeurd die aan toeval te wijten konden zijn.

Het ongeluk waarbij zijn moeder van haar paard was gevallen. De niet werkende remmen van de auto van een van zijn zussen. Een bloempot die van een randje was gevallen, van 10 hoog, toen hij daar net langs gelopen was.
Nee, hij had het idee dat iemand op de ondergang van hun koninkrijk uit was. En daarom, om dit te voorkomen, moest hij zo goed en zo veel mogelijk uitzoeken voor zijn ouder terug waren. Daarom had hij geen tijd om naar de afspraak te met zijn vrouw. Hoe pijnlijk dit voor hun beiden ook was.

~*~*~*~*~*~*~*

Ze zuchtte.
De hoeveelste keer was het nu dat hij niet kwam opdagen? Ze was de tel kwijt geraakt. Haar man, haar minaar, haar beste vriend. Ze hadden elkaar beloofd, om. hoe druk ze het ook hadden, met name hij, altijd één middag per week voor elkaar vrij te houden. Tijd vrij te maken. Om een ritje te maken op hun paarden. Een picknick op een van de mooie stranden van Caruzale of gewoon wat wandelen in de tuinen. Ze was boos, verdrietig, teleurgesteld. Alles tegelijk…

Ze wist dat hij het druk had. Maar het ging niet langer zo.
Ze kon zich niet herinneren wanneer ze elkaar gezien en gesproken hadden zonder dat er bewakers bij waren. Meestal kwam hij zo laat thuis dat zij al lag te slapen en hij, omdat hij haar niet wakker wilde maken, naar de logeerkamer ging voor een korte periode van rust. Of op een van de banken in slaap viel. Waardoor zij dus weer eenzaam wakker werd.

Al vaker had ze gezegd dat ze het niet erg vond als hij haar wakker maakte, dat hij naast haar kwam liggen, maar hij wilde dit niet omdat het vaak diep in de nacht was. En hij vond dat zij haar rust nodig had. Dat tenminste een van hun beiden voldoende rust kreeg. Wat hij natuurlijk niet wist, was dat ze zich meestal in slaap huilde. Om daarna uitgeput in slaap te vallen…

Ze wist dat hij zich zorgen maakte over alle ongelukjes die er de laatste tijd waren gebeurd. Hij dacht niet dat het toeval was, hij vermoedde dat iemand op de ondergang van het koninkrijk uit was. Vroeger, tot een paar maanden geleden, had hij hier met haar over gesproken. Op hun wekelijkse afspraak. Of ‘s avonds in bed na een hartverwarmde vrijpartij. Dat was nooit een probleem geweest tussen ons dacht ze. Maar nu ze kon zich nu niet eens meer herinneren wanneer ze voor het laatst in elkaars armen hadden gelegen.
Nee, het ging niet langer.

Vanavond nog zou ze haar spullen pakken en teruggaan naar waar ze heel lang geleden vandaan was gekomen. Ze had een uitmuntende opleiding opgevolgd en zou beslist een goede baan kunnen vinden als CSI. Voordat ze hem ontmoette was ze een van de meest gerenomeerde personen ter wereld geweest in haar beroep.

Ze had hem ontmoet op een van haar vele reizen voor haar professie. Toen ze werd gevraagd om onderzoek te doen naar het ongeluk en daarna het overlijden van een van zijn beste vrienden. En de adjudant van zijn vader, de koning…
Maar nu, nu ging ze eerst pakken.

~*~*~*~*~*~*~*

Now that you’ve read the short version of the story, to begin with, I hope you enjoyed it.
By all means, I enjoyed writing it. Unquestionably, Prince Without Princess, it is one of the stories I love the most.

Although I write for myself, nevertheless I appreciate it when other people like my stories.
Correspondingly, I love to hear from you.

Therefore, let me know, in brief, whenever you have an idea you like a story about.
As a result, I might write a short story about it.

Romance Books at Bol.comThis Site has Pages with affiliate links. I know you will LOVE many.
I can earn a commission, at NO EXTRA cost to you, if you purchase from them.

LingQ - Learn Languages Online


Great Reads for Bloggers:
Blog Audit
Career in the Making Ebook
Customized Blog Design
The Income & Traffic Bundle for Bloggers

Follow

Hotel Savings in New York. Save up to 30% on NYC Hotels & Activities


© Free Photo from Header: unsplash-logoToa Heftiba